Stwórzmy MUZYCZNY KRĄG KULTURY
11.10. GODZ. 17.00
Jednoczcie się zwolennicy śpiewu, tańca, muzyki i życzliwości!
Zapraszamy do KRĘGU wszystkich Mieszkańców Gminy i gości,
w szczególności Zespoły, Koła, Związki działające przy M-GOK;