Uroczystości na BORECKIM RYNKU z udziałem Delegacji, Mieszkańców, Strażaków Ochotników Gminnych Jednostek Pożarniczych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, sekcji wokalnej Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Borku. Dziękujemy że byliśmy RAZEM