Wspólny🇵🇱BIAŁO🇵🇱CZERWONY🇵🇱mianownik który połączył Uczestników w piosence🎶tańcu💃🕺spacerze👫radości🍎
WIOSENNY HAPPENING Z BIAŁO- CZERWONĄ ROZETĄ

🤍❤️Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Społeczności Uczniowskiej Szkół i Przedszkola, Nauczycielom, Wychowawcom klas i Rodzicom za szczery uśmiech i dobrą energię oraz wielkie zaangażowanie i wkład pracy i czasu w przygotowanie rozet, stroju, piosenki i tańca i stworzenie wzniosłego i pięknego wydarzenia!
🤍❤️Dziękujemy Burmistrzowi Borku Wlkp. p.Markowi Różkowi za objęcie honorowym patronatem Wydarzenia oraz Gościom za obecność i wsparcie!
🤍❤️Dziękujemy Dyrektorom Szkół i Przedszkola p.Renacie Matelskiej, p.Barbarze Krzekotowskiej, p.Władysławowi Hałasowi za koordynowanie wydarzenia, życzliwość i ogromną mobilizację społeczności szkolno-przedszkolnej!
🤍❤️Dziękujemy Chórowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Grupie Fantastyczne śpiewanie, TRIO i sekcji wokalnej M-GOK pod batutą Lidii Wytykowskiej za wspaniałą wokalną oprawę Happeningu i perfekcyjne opracowanie śpiewaczego flash mob!
🤍❤️Dziękujemy Sekcji tanecznej MGOK za poprowadzenie tanecznego flash mob a instruktorce Kindze Mądrej za przygotowanie dzieci do występu!
🤍❤️Dziękujemy Strażakom Ochotnikom OSP BOREK WLKP. za zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Happeningu w trakcie wydarzenia i na trasie marszu!
🤍❤️Dziękujemy Policji za zabezpieczenie trasy Happeningu!
🤍❤️Dziękujemy Klubowi Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Borek p.Waldemar Dopierała za uświetnienie wydarzenia!
🤍❤️Dziękujemy ZAZ LEONÓW, Elektroinstalatorstwo Stamierowski, p.Paweł Kuliński, p.Marcin Biedrzycki za życzliwość i techniczną pomoc w realizacji wydarzenia!
🤍❤️Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Borek Wlkp.za umożliwienie realizacji wydarzenia w wolnej od aut przestrzeni rynku oraz wspólną radość podczas Happeningu!
🤍❤️Dziękujemy dziennikarzom redaktorom oraz realizatorom audio wideo za transmisje oraz relacje z Wydarzenia!

Z radosnym pozdrowieniem
🍎M-GOK TEAM☀️