Mając na uwadze obowiązujące normy regulujące kwestie bezpieczeństwa oraz obecną sytuację epidemiologiczną, podczas KONCERTU 7.11. w sali widowiskowej obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek i zachowanie zalecanych odległości.
Najważniejsze jednak ze możemy się spotkać!!!!
DBAJMY O SIEBIE WZAJEMNIE !!!