PREZENTACJA ZESPOŁÓW LUDOWYCH

🐓🌺🌸🎼🌞🌻🐓🌺🌸🎼🌞🌻🐓🌺🌸🎼🌞🌻
Podczas biesiady w ramach PREZENTACJI ZESPOŁÓW LUDOWYCH można będzie wziąć udział w dwóch interesujących warsztatach - garncarskim oraz stolarskim.


Zachęcamy by Twórczo spędzić najbliższą niedzielę i razem z Pracownia Grancarska Łukasz Dzieciatkowski oraz ArtZagroda stworzyć oryginalne dekoracje i ozdoby.
🐓🌺🌸🎼🌞🌻🐓🌺🌸🎼🌞🌻🐓🌺🌸🎼🌞🌻